Новини

Стартираха строителните дейности по проект "Енергийно обновяване на българските домове" в Русе

Русе1 Строителните дейности по проект "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна Програма "Регионално Развитие" 2007-2013 стартираха официално днес. Блок „Щастие“ и блок „Родопи“ са първите многофамилни жилищни сгради, които ще бъдат обновени в Русе. По този повод в Заседателна зала на Община Русе се проведе пресконференция с участието на Николай Нанков – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Жечо Станков – зам.-министър на енергетиката, Делян Добрев – председател на комисията по енергетика в Народното събрание. Домакин на събитието беше кметът на Община Русе Пламен Стоилов. Присъстваха още заместник-кметовете Димитър Наков и Страхил Карапчански, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, както и Никола Кибритев – изпълнителен директор на Регионалната енергийна агенция, представители на строителната фирма и надзора. Предстои многофамилната жилищна сграда в гр. Русе, на ул. "Дондуков Корсаков" №10 – блок „Щастие“ да бъде изцяло обновена. Сградата е монолитна, състои се от два входа, всеки на три етажа, общо с 18 апартамента. Стойността на строително-монтажните работи за блок "Щастие" е 201 596, 85 лв. с вкл. ДДС. Ще се подмени дограмата в апартаментите и в общите части на сградата. Външните стени и покривът ще са топлинно изолирани. Предстои и ремонт на покрива. Също днес стартираха строителните дейности и в многофамилната жилищна сграда на ул. "Майор Атанас Узунов" №22, блок "Родопи" в Русе. Сградата е монолитна. Състои се от един вход, 3 етажа. Общо 6 апартамента. Стойността на строителните дейности е в размер на 44 391,68 лв., с вкл. ДДС. Тук отново е предвидена подмяна на дограма по апартаменти и в общите части на сградата, както и топлинно изолиране на външните стени. Срокът за изпълнение на Строително-монтажните работи и на двата обекта е 90 календарни дни. На пресконференцията днес кметът Пламен Стоилов заяви, че е изключително щастлив, че Русе успя да се мобилизира и да стартира ремонтните дейности по проекта в срок. Той допълни, че с приключването на енергийното обновяване ще се снижат разходите в домакинствата, а и санираните жилищни блокове в Русе ще променят изцяло облика си. Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустрояване г-н Николай Нанков каза, че през последните няколко години Русе наистина се променя, а с реализирането на заложените проектни дейности, градът ни се нарежда сред общините отличници. По думите на зам.-министърът Русе е един от най-красивите и облагородени градове в страната. Той допълни, че с добро партньорство между министерството и местната администрация, Русе ще продължи да се развива и утвърждава. Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката, връчи на кмета Пламен Стоилов символична дебитна картна с 422 077,63 евро. „Продължавайте да сте обединител на гражданите, който работи за по-добрия жизнен стандарт на русенци“, заяви още Станков. Делян Добрев – председател на комисията по енергетика в Народното събрание каза, че осъществяването на проекта в важен за социалната и икономическата стабилност на страната, защото с намаляването на разходите в домакинствата остават повече средства, което ще доведе и до по-високо потребление от страна на гражданите. В същото време по Националната програма за енергийна ефективност са сключени 25 договора между Община Русе и сдруженията на собствениците. Към настоящия момент са извършени енергийно и конструктивно обследване на 4 блока, а за други 20 Общината е в процес на избор на изпълнител за обследванията. За четирите сгради с готови обследвания предстои избор на изпълнител за инжинеринг - проектиране и строителство, като обществената поръчка се очаква да стартира до края на месец август 2015 г.