Новини

ЕС предоставя 222 милиона евро за подкрепа на проекти в региона на река Дунав

Насърчаване на иновациите и предприемачеството, опазване на природните и културните ресурси в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика — това ще бъде в центъра на новата „програма за транснационално сътрудничество за региона на река Дунав“, която бе приета днес. Програмата ще подкрепя транснационални проекти за сътрудничество в съответствие с приоритетите на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR). Нейният географски акцент е идентичен с този на стратегията, т.е. покриват се региони от 9 държави — членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Германия, Румъния, Словакия и Словения), и 3 държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора). След като бъде уредено финансирането от Европейския инструмент за съседство (ЕИС), Молдова и Украйна също ще отговарят на условията  за участие в тази програма. Европейският комисар по въпросите на регионалната политика, Корина Крецу, заяви: „За мен днес беше удоволствие да приема програмата. С тематичните си приоритети и подкрепата, която тя оказва за управлението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав, тя е предназначена да допринесе пряко за успешното прилагане на тази стратегия. Програмата следва да помогне на участващите в нея държави да разработят проекти с осезаемо и положително въздействие, които ще им позволят да бъдат и по-нататък привлекателни места за живеене, учене, работа, туризъм и инвестиране.“ За транснационални проекти в басейна на река Дунав ЕС ще инвестира над 202 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 19,8 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). Първата покана за представяне на предложения ще бъде пусната през есента на 2015 г. Стартовата проява ще се състои на 23 и 24 септември в Будапеща.