Новини

От днес започва да тече 14-дневния срок за обжалвания във връзка с публикувания списък на кредиторите на КТБ

На основание чл. 64, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), информират, че изготвеният списък на приетите вземания към КТБ АД (н) е публикуван в Търговския регистър и достъпът до него е абсолютно свободен. Напомняме, че от днес (21 август 2015 г.) започва да тече 14-дневен срок, в който съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗБН могат да бъдат направени писмени възражения пред синдика на КТБ АД (н) срещу приети или неприети в списъка вземания. Това гласи съобщение от отдел „Публични комуникации” в КТБ АД (н), изпратено до медиите. В него се уточнява още, че срокът изтича на 4 септември 2015 г. (включително). Възраженията следва да бъдат внесени на ръка в деловодството на КТБ АД (н) на адрес: София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, КТБ АД (н), Централно управление или да бъдат изпращани по пощата на същия адрес. Възраженията, подадени по поща, ще се считат подадени в срок, ако пощенското клеймо носи дата преди изтичане на срока. В изпълнение на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗБН списъкът е на разположение за проверка в Търговския регистър по партидата на КТБ АД (н) - ЕИК 831184677, в раздел „Обявени актове несъстоятелност”. Подробно описание на стъпките за достигане до публикувания в Търговския регистър списък на приетите вземания към КТБ АД (н), можете да намерите на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg, в раздел ”Въпроси и отговори”.