Новини

Правителството ще подпомогне обучението в Кеймбридж на 15-годишния Марсело Илиев

ms Правителството ще отпусне средства, с които да подпомогне обучението на Марсело Илиев от гр. Монтана в CATS College Cambridge, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. 15-годишният ученик е издържал приемния изпит в условията на голяма конкуренция и е приет в колежа, но сумата, необходима за заплащане на таксите и настаняването за двугодишния срок на обучение, е непосилна за неговото семейство. Министерският съвет реши да осигури необходимите 4350 британски лири, с които да бъде обезпечена първата вноска за настаняването на Марсело Илиев в общежитие. Сумата е за сметка на средствата, постъпили по сметката за чужди средства BG43 BNBG 96613300148402, открита в БНБ. Правителството е одобрило също проект на Споразумение между българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и туркменистанския Съюз на индустриалците и предприемачите. Документът предвижда двете организации да осъществяват сътрудничество при насърчаване и подпомагане на малкия и среден бизнес от двете страни. Това ще става чрез обмен на информация за законодателството в областта на търговско-икономическата дейност, насърчаване на установяването на преки контакти, реализация на инвестиции и създаване на смесени предприятия, обмен на опит и специалисти, съвместно организиране на бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации. Решенията са приети неприсъствено.