Новини

Социалните партньори обсъждат осигурителните вноски

МС Започна заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което се провежда в Гранитната зала на Министерския съвет. Социалните партньори ще обсъдят проект на постановление на правителството за Наредбата за реда и избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен на информация. Заседанието е водено от зам.-председателят на НСТС - президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. От страна на кабинета в него участва министърът на финансите Владислав Горанов.