Новини

Модернизират 12 железопътни гари

Те са част от проекта „Развитие на железопътен възел София“

NKJI „По проект „Развитие на железопътен възел София” ще бъдат модернизирани всички 12 гари, които са по трасето”. Това каза инж. Иво Янакиев Инж. Иво Янакиев, ръководител на отдел "Подготовка на проекти", дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” в НКЖИ, по време на представяне на реализираните действие до момента по проекта. Железопътен възел София се намира на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски” от основната ТЕN-Т мрежа, което го прави най-големият железопътен транспортен център в страната. Дейностите по него включват изготвяне на технически проекти и подробни устройствени планове за модернизация и рехабилитация на отделни участъци от жп възел София, реконструкция на съществуващите и строителство на нови гарови здания, спирки и сгради, попадащи в неговия обхват. Индикативната стойност за техническо проектиране на обекта е 13 368 706 лева без ДДС. Очаква се строителните дейности да стартират в края на 2016 г. По време на пресконференцията стана ясно, че преди месец след директно кандидатстване, Европейската комисия е одобрила финансирането на реализацията на няколко нови проекта по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Сред тях е проектът за модернизацията на железопътната отсечка София – Волуяк, която е част от железопътен възел София. За изграждането й са отпуснати 76 336 880 евро,което е 73% от прогнозната стойност на обекта.