Новини

Столичната община избра проектанти за саниране на блокове

Столичната община избра проектанти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Поръчката за сключване на рамковото споразумение беше обявена в началото на февруари т.г. Тя включва две обособени позиции. Първата е за избработване на инвестиционни проекти за саниране на многофамилни сгради, построени по индустриален способ. Второта е за направата на инвестиционни проекти за адаптиране на общинските типови за рехабилитация на еднопанелни жилищни здания към конкретни секции. Общата индикативна стойност е 15 млн. лв., като за първата позиция – 8 млн. лв., а за втората – 7 млн. лв. Част от фирмите ще работят и по двете оси на поръчката. По първата позиция бяха подадени общо 35 оферти. Избрани са „Студио Н65“ ЕООД, „Александров архитекти“ ЕООД, „Урбанико“ ООД, „Фергана“ ЕООД, „Геоарх“ ЕООД, ДЗЗД СЕЕС, „Свеко енергопроект“ АД, ЕТ „Архитектурна агенция Модус - Минчо Ненчев“, ДЗЗД „Рестарт 2015“, „Триаксис“ ООД, Консорциум „Енергопроект - СМ инженеринг“, Обединение АДА, „Архкон проект“ ООД, Консорциум „Инвестиционно проектиране“, „Богоев консулт“ ЕООД.  По втората обособена позиция кандидатстваха 36 участника. Комисията определи, че ще сключи рамково споразумение със „Студио Н65“ ЕООД, ДЗЗД СЕЕС, „Александров архитекти“ ЕООД, „Урбанико“ ООД, „Фергана“ ЕООД, „Геоарх“ ЕООД, ЕТ „Архитектурна агенция Модус - Минчо Ненчев“, ДЗЗД „Рестарт 2015“, „Свеко енергопроект“ АД, „Триаксис“ ООД, „Архкон проект“ ООД, Консорциум „Енергопроект - СМ инженеринг“, Обединение АДА, ДЗЗД „Проекти ЕЕ 2017“, Консорциум „Инвестиционно проектиране“.