Новини

Правителството прие методика за оценяване размера на обезщетението от правото на ползване на част от морски плаж и на строеж върху морското дъно по изграждането на „Южен поток”

На редовното си заседание министрите приеха методика за оценяване размера на обезщетението от правото на ползване на част от морски плаж и оценка на правото на строеж върху морското дъно по изграждането на морски газопровод „Южен поток“. В решението е посочено, че „към днешна дата България не е официално уведомена за прекратяването на проекта“. От МС отбелязват, че по тази причина българската държава е длъжна да изпълнява своите задължения съгласно българското законодателство. Правителството отбеляза, че „неспазването на всяко едно от тези задължения би могло да се счита за неизпълнение, което от своя страна да доведе до евентуални съдебни процедури и финансови санкции за Република България“. Одобрен е и Подробен устройствен план, който представлява парцеларен план за обект „Морски газопровод „Южен поток – Български сектор“. Той е приет със заповед на регионалния министър и обхваща част от общата дължина на линейната инфраструктура на сушата, представляващ морски плаж „Паша дере 1“, част от крайбрежната ивица и за морската част на линейната инфраструктура, включваща трасето на газопровода в териториалните води на България до границата с Изключителната икономическа зона в Черно море. Следващите стъпки по изпълнение на задълженията на България ще са избор на лицензиран оценител, определяне размера на обезщетенията и учредяването на вещните права с решение на Министерския съвет.