Новини

Приключи строителството на завода за механично-биологично третиране на отпадъците на София

Приключи изпълнението на строително-монтажните работи и доставката и монтажа на оборудването на завода за механично-биологично третиране на отпадъците. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Строителството на завода е прието и обектът получи Акт образец 15, съгласно Закона за устройство на територията. Завършено е изграждането на сградите, проведени са единични изпитания на съоръженията, изградена е площадковата инженерна инфраструктура. Предстои провеждането на 72-часови проби на инсталациите и подготовка за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация. Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF – гориво на площадка „Садината” се изпълнява по проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”