Новини

Министър Петкова: В област Смолян ще бъдат реализирани 11 проекта за повече от 3 милиона лева по Норвежката програма

Енергийната ефективност е един от водещите приоритети на правителството

"Енергийната ефективност е един от водещите приоритети на правителството в сектор "Енергетика". Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова след среща с кмета на град Смолян Николай Мелемов и с областния управител на града Недялко Славов. По нейните думи, с прилагане на мерките за енергийната ефективност по Норвежката програма, ще бъде спестен финансов ресурс, който има възможност да бъде пренасочен за развитието на други ключови области на общината. "Област Смолян е един от най-големите бенефициенти по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", каза министър Петкова. По нейните думи, в Смолянска област ще бъдат реализирани 11 проекта на обща стойност над 3 млн. лева по схемите за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Министър Петкова връчи символично на кмета на град Смолян чек на стойност 629 869,69 лева. Със средствата ще се изпълняват мерки по грантова схема за реализиране на мерки за използване на възобновяема енергия по Норвежката програма. Обектите, в които ще се реализира проектът на територията на град Смолян, са ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ "Иван Вазов" и детска градина "Родопчанче". В трите сгради ще бъде извършена подмяна на горивната база на биомаса (пелети) и на отоплителните им инсталации. Предвижда се въвеждане на система за енергиен мениджмънт, а в детската градина ще бъде изградена и соларна система за битово горещо водоснабдяване. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат изградени три отоплителни котли с обща инсталирана мощност от 1.3 MW. По-късно министър Теменужка Петкова ще посети обекти в Златоград, одобрени за финансиране по Норвежката програма. В училищата "Васил Левски" и "Антим I", както и в сградата на общинската администрация в града се предвижда реконструкция на котелно и отоплителни системи. Финансирането за Златоград по Норвежката програма по схемата за енергийна ефективност възлиза на 756 255.99 лева. През 2013 г. в трите обекта в Златоград са изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност по Международен фонд "Козлодуй". Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (Норвежка програма) се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България, от една страна, и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, от друга. Средствата по програмата са в размер на 15 600 288 евро, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ, и 15% - национално съфинансиране. Министерството на енергетиката е програмен оператор от българска страна, а дирекцията за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия – от страна на донора. Министерството на енергетиката подписа договори по двете грантови схеми - за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради с 32 общини на обща стойност 10.440 млн. евро. Безвъзмездната помощ е между 170 хил. и 500 хил. евро, а бенефициенти са държавни и общински сгради.