Новини

Министър Лукарски: Единна електронна система с НАП и митниците и по-високи глоби ще засилят контрола върху горивата

Изграждането на единен електронен регистър между НАП, Агенция „Митници“, Български институт по метрология (БИМ) и Държавна агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) предлага Министерство на икономиката (МИ) като една от представените на премиера Бойко Борисов мерки за засилване на контрола върху качеството на горивата и изправността на средствата за измерване. „Създаването на такъв регистър е нужен, защото към настоящия момент всеки от тези органи събира и обработва информацията по различен начин“, заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция в МИ. Зам.-министър Даниела Везиева допълни, че всяка една институция, която е свързана с контрола на бензиностанциите, трябва да вижда данните на другите такива, като идеята е това да се случва в реално време. Създаването на лаборатория за изпитване и контрол на измервателния софтуер е друга мярка, която по думите на министър Лукарски ще пресече възможността за манипулиране на данните, подавани по електронен път до НАП. „В момента няма механизъм за осъществяване на контрол върху тези данни, като имаме съмнение, че това, което се изпраща към НАП не отговаря на истината“, допълни министър Лукарски. Възможности за злоупотреби с реално зарежданото и отчитаното количество гориво се създава и поради установените законови срокове за извършване на ремонтни дейности и последващо пломбиране от БИМ. По сегашната наредба има 7-дневен срок след извършване на ремонта, в който трябва да бъде подадено заявление за пломбиране към БИМ, а институтът следва да извърши пломбирането в 14-дневен срок след получаване на заявлението. Предложението на МИ е сервизната дейност да се извършва в присъствието на експерт от БИМ, който да поставя пломбата и стикера в същия ден. Министър Лукарски посочи още, че сервизните фирми в момента не носят никаква отговорност по отношение контрола и изправността на средствата за измерване. „Необходимо е да се въведе лицензионен режим за тези фирми“, посочи той. Друга мярка, която икономическото министерство предлага е сериозно увеличение на глобите при установяване на несъответствие в количеството гориво. Министър Лукарски уточни, че предложението е тази глоба да бъде в размер на 10 000 лв., при сегашния размер от 1000 лв. за повторно нарушение. Глобата при първо нарушение в момента е 500 лв. Изготвените от МИ предложения са на база текущите резултати от регулярно провежданите проверки за качеството на горивата и изправността на средствата за измерване. „Това са проверки, които се правят системно и непрекъснато и в никакъв случай не говорим за кампаниен принцип“, посочи министър Лукарски. Той обясни, че от началото на годината експерти на ДАМТН са изследвали 1000 проби. При 7% от тях са констатирани нарушения в качеството, свързани със съдържанието на биоетанол, сяра и дистилационни характеристики. Проверени за съответствие в количествата пък са всички, подлежащи на контрол от БИМ 22 000 средства за измерване в страната. Нарушенията са под 1%, като такива има както на големи (52% от всички констатирани нарушения), така и на малки бензиностанции (48%). В 60% от случаите нарушенията са свързани с несъответствия в количествата, а в 40% с нарушени пломби.