Новини

6 са офертите за технически проект за укрепване на участъка при 10-ти км на път II-14 Видин - Кула - Връшка чука

Шест са отворените оферти в откритата процедура за изготвяне на технически проект за укрепване на път II-14 Видин - Кула - Връшка чука в участъка от км 10+100 до км 10+260. Интензивните валежи през миналата година и в началото на тази активизираха свлачищна зона при 10-ти километър на второкласния път, предизвикаха пропадане на пътната настилка и отваряне на дълбоки пукнатини, достигащи над 1 м в дълбочина и широчина. Това налага възлагането на проектантски работи, които да изяснят причините за възникналите дестабилизационни процеси, да се предложат конкретни мерки и технически проект за трайно укрепване и възстановяване на засегнатия участък. Авариралата отсечка е между селата Бела Рада и Войница. Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са на: „Инжконсултпроект“ ООД; „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД; „Пътпроект“ ЕООД; „Рутекс“ ООД; „Геотехника АБС“ ООД; „Ежис - ППМ“ ДЗЗД, в което участват: „Ежис България“ ЕАД, „Ежис Интернасионал“ АД – Франция и „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД. Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка е 60 000 лв. без ДДС, а срокът е 40 календарни дни. В момента движението при 10-ти км се осъществява по обходен маршрут - стария път II-14, който е в непосредствена близост до авариралия участък. Скоростта е ограничена до 40 км/ч. Поставена е необходимата пътна сигнализация.