Новини

Извънреден прием на проекти за модернизация на селските стопанства обяви МЗХ

Министерството на земеделието обяви извънреден прием на проекти по мярката за модернизация на селските стопанства от старата Програма за развитие на селските райони. Целта е да бъде спасен останал бюджет по програмата, който, ако не бъде усвоен, трябва да се върне в Брюксел. Извънредни мерки изискват кратки срокове на изпълнение и затова приемът е насрочен за първият възможен момент. Проекти ще се приемат от 7 ч. на 7 септември до 17.30 ч. на 12 септември. Ограниченият бюджет от 50 млн. евро вероятно ще бъде усвоен още в първите дни от приема, а критериите, по които ще бъдат оценявани проектите, са същите, които определяха правилата за кандидатстване по мярката досега. За да може проектите да бъдат реализирани и изпълнени във възможно най-кратки срокове, в извънредния прием ще бъдат приемани единствено проекти за земеделска техника. Със закупуване на земеделска техника беше свързан най-големият интерес по тази мярка, тъй като това е една от малкото възможности за закупуване на трактори и комбайни с европейски пари.

Cross.bg