Новини

Готови са още 3,2 км от обходния път на Габрово

Завършиха строителните работи на втория етап /участък/ от общо пет от изграждането на обходия път на Габрово - от км 7+670 до км 10+940,74. Изградени са липсващите пътни връзки по направленията кв. „Чехлeвци“ – Габрово и Севлиево – Велико Търново, с което пътен възел “Поповци“ става „пълна детелина“ и се повишава безопасността на движението, съобщиха от АПИ. С приключване на строителните дейности се възстановява преминаването по път III-5004 от км 8+000 - след п. в. „Поповци”, до км 10+940 - ул. „Малина” в кв. „Чехлевци“. Вторият етап е с дължина 3,2 км и включва рехабилитация и реконструкция на съществуващия третокласен път. Трасето минава западно от кв. „Войново“ и завършва при кв. „Чехлевци“. Участъкът започва от пътен възел „Поповци“ – връзката с път ІІ-44 Севлиево – Габрово, и е до кв. „Чехлевци“. На отсечката са извършени изкопни работи с обем 28 000 м3, монтирани са нови отводнителни облицовани окопи с дължина 4 366 м, изградени са нови тръбни водостоци и т. н. Положени са 54 000 т асфалтови смеси, 21 200 куб. м трошен камък за пътна основа и банкети. Монтирани са нови ограничителни системи - 2 566 м, пътни знаци и табели с обща площ от 73 кв. м. Положена е нова хоризонтална маркировка. Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са: Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа) и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).