Новини

В края на септември започва строителството на главен колектор в "Модерно предградие"

В края на септември започва изграждането на І етап на Главен колектор ІІ в м. „Модерно предградие“. Това съобщи във фейсбук профила си Ирина Савина, зам.-кмет на Столичната община с ресор „Инвестиции и строителство“. Фазата обхваща изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул. „367“ и ул. „378“. По двете улици са проведени процедури за придобиване на собственост на 10 частни имота и терена по трасето на колектора е разчистен за стартиране на строителството. Поетапното изграждане на канализация в квартала ще продължи по ул.“Стефан Дуньов“. До момента от 29 поземлени имота, 24 са отчуждени, а 5 имота са с неприключено съдебно производство, поради обжалване от собствениците на издадените заповеди за отчуждаване. Предвижда се отчуждителните процедури и разчистването на трасето да приключат до края на 2015 г., а през 2016 г. Столичната община ще кандидатства за финансиране изграждането му със средства от ПУДООС при МОСВ. В момента продължават отчуждителните процедури по ул. „Братя Станиславови“, ул. „Антон Кецкаров“, ул. „Старата църква“, ул. ”357”, ул.“Справедливост“. До края на 2016 трябва да бъдат издадени заповеди за отчуждаване на над 175 имота по изброените улици.