Новини

Министерство на енергетиката стартира проверки във връзка с подготовката на енергийните дружества за предстоящия зимен сезон

163-МИНИСТЕРСТВО-НА-ИКОНОМИКАТА-ЕНЕРГЕТИКАТА-И-ТУРИЗМА-–-СОФИЯ С цел гарантиране сигурността на електроенергийната система в страната, Министерството на енергетиката стартира проверка на трите електроразпределителни дружества – „ЧЕЗ България Електроразпределение“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „Енерго-про Мрежи“ АД и Електроенергийния системен оператор за готовността им за предстоящия зимен сезон. От утре, 2-ри септември, до края на месеца ще бъдат проверени програмите за аварийно планиране и дейностите по материално-техническото осигуряване на зимната подготовка на енергийните дружества. За минимизиране на риска за българските потребители, Министерството на енергетиката ще изготви анализ на риска за работа на компаниите в кризисна ситуация и план за действие за неговото ограничаване. Ще бъде подробно разписана програма за есенно-зимната подготовка. Комисията от експерти на енергийното министерство ще следят и за неизпълнени дейности по отношение на подмяна на рискови или амортизирани съоръжения. След края на проверката ЕСО ще разработи анализ на риска за регионите с повишени товари, както и предложения за недопускане на аварии. С инициираните проверки Министерството на енергетиката цели да се избегнат аварийни ситуации като тази от месец март 2015 г.