Новини

ЦППКОП изготви доклад по проект „Етични стандарти за почтеност в публичния сектор“

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) изготви Доклад по проект „Етични стандарти за почтеност в публичния сектор", чиято кратка версия бе изпратена на Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси на Република България. Това съобщиха от пресцентъра на ЦППКОП.

Дейността по проекта започна през юли 2015 г. в изпълнение на първоначален доклад на ЦППКОП по темата и по възлагане от вицепремиера Кунева. Проектът е в синхрон с приетата от МС на 09.04.2015 г. Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г.

Докладът съдържа анализи на инструментите, стандартите и добрите практики, както и предложения за оптимизиране на регламентацията на етичните стандарти за почтеност. Разгледани са съществуващите Етични кодекси в публичния сектор (законодателна, изпълнителна и съдебна власти), както и нормативните актове, в които се съдържат етични стандарти.

В резултат от анализите се установи, че нормативната уредба е разпокъсана и несистематизирана, като се прилагат повече от 20 документи с различни наименования и структура относно етичните правила за лицата от публичната сфера. Сред изводите на ЦППКОП е, че обществото е недостатъчно информирано относно дължимото поведение на лицата от публичния сектор, поради което гражданите не могат да изпълняват ролята на коректив за спазване на етично поведение.

В резултат на направен обзор на добри практики от ЕС, както и от анализа на отговорите от въпросника, попълнен от длъжностни лица в публичната сфера, са формулирани препоръки. Анализаторите на ЦППКОП разгледаха и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) в раздел II „Етични норми за поведение". Центърът е изготвил предложения с цел повишаване на доверието в парламента и осигуряване на прозрачност - регламентиране на реда и начина за получаване на подаръци от народни представители, въвеждане на добрата практика „законодателно досие" и др.

За целите на изследването са анкетирани длъжностни лица от публичния сектор. Проведени са и срещи с неправителствени организации, които работят по проекти относно почтеността в публичната сфера.

Пълният Доклад на Центъра по проекта „Етични стандарти за почтеност в публичния сектор" ще бъде публикуван на интернет страницата на институцията.