Новини

Етническото разделение е най-голямата опасност за държавността

Отстраняването на ДПС от всички властови позиции остава най-важната задача на Патриотичния фронт, тъй като ние ясно осъзнаваме, че разделянето и противопоставянето на Българското общество на етнически и верски признак е най-голямата опасност за държавността. Това се казва в декларация на „Патриотичен фронт“ прочетена от парламентарната трибуна от съпредседателят Валери Симеонов, в първия работен ден на депутатите. Ново и изключително сериозно предизвикателство пред България е огромната бежанска вълна заливаща Европа и в частност нашата южна граница, заяви Симеонов. Факта че МВР има сериозни успехи за ограничаването й не е повод за успокоение. Необходимо е ускоряването на изграждането на защитното съоръжение по границата с Турция, като най-сериозна мярка срещу емигрантите, посочи още той. Ето и пълният текст на декларацията: „В началото на следващата парламентарна сесия е редно да направим анализ на извършеното и набележим основните задачи за бъдещата работа. Изминалия период от работата на Народното събрание и ПГ „Патриотичен фронт” се характеризират с определени макар и скромни постижения, които смея да мисля че дават една добра тенденция в нашата работа. В края на април за пръв път в Българския Парламент беше приета Декларация осъждаща геноцида над Арменския народ извършен в началото на 20-ти век. Зад декларацията се обединиха всички национално отговорни партии с изключение на ДПС, чийто представители не само не подкрепиха декларацията, а демонстративно напуснаха пленарната зала в минутата за отдаване на почит на жертвите. Това явно показа безперспективността, изостаналостта и криворазбраното обслужване на интересите на нашата южна съседка Турция, от страна на най-вредната политическо-мафиотска структура през последните 25 години. За съжаление забавянето на изпълнението на заложените в програмата за стабилно управление приоритети, програма подписана от 4-те подкрепящи правителството партии, наложи в началото на месец юни Патриотичния фронт да постави за изпълнение 7 основни приоритета, а именно: 1. Премахване незаконните постройки в циганското гето на село Марчево, община Гърмен, като тест за приоритета за държавността над толерираното от местното управление на ДПС нарушаване на законите. 2. Спешни мерки за овладяването на битовата престъпност. 3. Спешни мерки за решаване на тежките проблеми в Българската Енергетика свързани с мащабните злоупотреби и недопускане повишаване на цената на електроенергията. 4. Възстановяването на увредените участъци на защитното съоръжение по границата с Турция и продължаване изграждането на нови участъци. 5. Завършване на необходимите законови и нормативни промени за ограничаване на незаконната сеч и износа на дървесина. 6. Разглеждане и гласуване промени в законодателството с цел противодействие на купения етнически и манипулиран вот. 7. Решаване на инстутиционални проблеми свързани с Българските общности живеещи зад граница. Приемане на промените предложени от ПФ в закона за Българите живеещи извън Република България. По всяка от тези точки в предложения едномесечен срок бе констатирано задоволително изпълнение с изключение на въпросите за чието решаване бе необходим по голям период от време, а именно справянето с битовата престъпност, завършването на защитното съоръжение по границата с Турция и завършване реформите в Енергетиката. По промяна в изборното законодателство бе постигнат частичен успех свързан със съгласие за увеличаване на наказанията за купуване и продаване на гласове. Премахването на незаконните постройки в община Гърмен за които са приключили всички законови процедури беше временно спряно с писмо на Европейския съд до изпълнението допълнителни изисквания. Патриотичния фронт ще продължи последователната си работа до изпълнение на тези, както и на всички незавършени задачи от по-горния списък и през настоящата сесия на Парламента. Прякото ангажиране на представители на Патриотичния фронт с оценката на Енергетиката приключи с междинен доклад обхващащ работата на американските централи ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 и ВЕИ сектора. В удължения период за работата на Комисията ще се завърши анализа и на останалите елементи от енергийния пазар и ще бъде предложен за приемане окончателния доклад за работата на Комисията. Бе постигнато отлагане и задържане увеличението на ел. енергията за битовите потребители с което бе защитен един от основните програмни приоритети на Патриотичния фронт. Бяха приети двукратни промени в Закона за Енергетиката в които за съжаление бе допуснато въвеждането на лобистки текстове от мнозинството. Решителен етап от окончателното решаване на проблемите в Енергетиката ще бъде приемането на Закона за прекратяване на дългосрочните договори с ТЕЦ Марица-изток 1 и 3 внесен от Патриотичния фронт. В момента законопроекта се обсъжда в Министерския съвет и предстои внасянето му в Комисиите на НС. Въпреки предприетите организационни мерки от Министерството на Вътрешните работи, решаването на въпросите с битовата престъпност и особено циганската такава в провинцията и малките населени места е тежкият въпрос чието решаване вероятно ще продължи през целия мандат на сегашното управление. В процеса на работа по гореизброените искания на Патриотичния фронт бе установено едно добро взаимодействие, както с партиите подкрепящи управлението, така и с органите на изпълнителната власт,което е сериозно постижение и залог за успешна работа. При решаването на тежките проблеми от Национална значимост бе постигнато съгласие и между всички Български партии в НС, заедно с цялото ръководство с Министерството на Вътрешните работи, за определяне основните задачи в борбата с престъпността. Безпрецедентен резултат с решаващото участие на Патриотичния фронт беше и събирането на 180 подписа под общ Законопроект за промяна на Конституцията с цел решаване на тежките проблеми в Съдебната система. Бяха постигнати успехи в законодателната дейност свързани с кодекса за социално осигуряване, здравната реформа, гражданската регистрация и др. като въпреки наличието на голям брой разнородни политически сили решенията бяха постигани със сериозно мнозинство. ПГ на ПФ ще продължи своята последователна работа по изпълнение на своята предизборна програма и в предстоящия политически сезон в посока защита на интересите на Българската Държава и Българските граждани в духа на добронамереност и търсене на консенсус. Естествено че отстраняването на ДПС от всички властови позиции остава най-важната задача на Патриотичния фронт, тъй като ние ясно осъзнаваме че разделянето противопоставянето на Българското общество на етнически и верски признак е най-голямата опасност за държавността. Ново и изключително сериозно предизвикателство пред България е огромната бежанска вълна заливаща Европа и в частност нашата южна граница. Факта че МВР има сериозни успехи за ограничаването й не е повод за успокоение. Необходимо е ускоряването на изграждането на защитното съоръжение по границата с Турция, като най-сериозна мярка срещу емигрантите. Необходима е промяна и на законодателството с цел увеличаване на санкциите срещу трафика на хора. Необходимо е България да постави категорично искане за разпределяне отговорността и тежестта на бежанския поток между всички Държави в Европейския съюз в т.ч. разположените по периферията на общността – Полша, Швеция, Финландия, Дания и др. Своят дял в това отношение трябва да поемат и САЩ като основна причина за голяма част от близкоизточните конфликти. Друга задача пред Патриотичния фронт и Народното събрание е предприемането на мерки за насърчаване и възраждане на икономиката и в частност малките и средни предприятия които са подложени на задушаващ административен контрол и нормативен произвол. В това отношение за изминалите 9 месеца практически не е направено нищо с изключение на частичните промени в Кодекса на труда насърчаващи еднодневната заетост. Патриотичния фронт ще настоява при актуализацията на бюджета да се увеличат средствата за Министерството на Вътрешните работи за по успешна борба с миграционния поток и битовата престъпност. Ще настояваме и за увеличение на бюджета на Министерството на Отбраната в посока възстановяването на бойната готовност на Българската армия и комплектуването й с модерно въоражение. Необходимо е и допълнително финансиране на Министерство на Културата с цел обогатяване на културно историческото наследство и засилване на туристическия интерес и увеличаване приходите от туризъм. Патриотичния фронт ще подкрепя и реформите в Съдебната система, Здравеопазването, Образованието и разтоварването на Социалната система от прекомерните социални помощи водещи до създаването на застрашително нарастваща социална прослойка от неработещи и неплащащи данъци консуматори. От всички нас зависи запазването на относителната политическа стабилност в нашата родина независимо от сериозните политически различия защото по този начин ние ще изпълним своя дълг като Народни представители. В навечерието на новия политически сезон от нас зависи тежките политически, икономически и обществени сътресения на нашите съседи Гърция, Македония, Сърбия, Румъния и Турция кризите да не достигнат до свещените граници на Майка България.