Новини

Министър Павлова обсъди развитието на регионите с Главния комисар по равенството на териториите на Република Франция Мари-Каролин Боне–Галзи

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова проведе работна среща с Главния комисар по равенството на териториите на Република Франция Мари-Каролин Боне–Галзи. Основна тема на разговора беше равномерното развитие на регионите и изравняване на стандартите и качеството на живот за населението при предоставяне на качествени публични услуги. Развитието на териториите е една от актуалните реформи във Франция, в резултат на която е намален броят на областите от 22 на 13. Министър Павлова представи принципа на териториалното устройство на България и информира своя колега за един от приоритетите на българското правителство да създаде специални програми за най-слабо на развитите региони у нас – Северозападния, Родопския и Странджа. На срещата беше постигнато съгласие за обмяна на опит и изпращане на екип от страна на МРРБ в Службите на комисариата за програмите за децентрализация и балансирано развитие на териториите. На срещата беше обсъден и въпросът за председателството на България на Европейския съюз и възможностите за сътрудничество между министерствата.