Новини

Заместник-министър Николова: Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония стартира с ускорени темпове

Добре структурирана на база нуждите и натрупания опит, Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония стартира много бързо след одобрението й от страна на Европейската комисия на 5 август тази година. Това коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при откриването на първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата. Тя отбеляза, че Съвместният комитет за наблюдение ще има ключова роля през новия програмен период, тъй като трябва да осигури по-широко обсъждане на всички мерки от страна на управляващия орган и на националния партньор по отношение изпълнението на програмата. За тази цел неговият състав в новия програмен период е разширен, каза още Деница Николова. На днешното си заседание комитетът разгледа и одобри насоките за кандидатстване по първата покана за кандидатстване с ресурс от над 7 млн. евро. Предвиждаме поканата да бъде обявена още през месец септември, съобщи заместник-министърът. Проекти по нея ще могат да се подават и за трите приоритетни оси на програмата – околна среда, туризъм и конкурентоспособност, която е с общ бюджет от 19.5 млн. евро. Деница Николова благодари за доброто сътрудничество от страна на Македония в процеса на програмиране на периода 2014-2020 г. и при изпълнението на досегашната програма, която вече е наддоговорена. Тя информира, че усвояването на средства по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г. е над 80%, като резултатите от нея са видими и допринасят за развитието на граничните региони.