Новини

Депутатите приеха частните детски градини и училища да получават държавна субсидия

Народното събрание прие на второ четене текстове от законопроекта за предучилищното и училищното образование. Те предвиждат възможност частните детски градини и училища да получават държавна субсидия за осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците. За получаване на субсидията частните детски градини и училища ще трябва да заявят желание.
Въвежда се задължението частните детски градини и училища, които са включени в системата на държавното финансиране, да осигурят възможност 20 на сто от приеманите в тях деца и ученици, в това число с изявени дарби или със специални образователни потребности, да се обучават без заплащане на дейностите, финансирани от държавата.
С приетите на второ четене текстове остава правилото задължителното предучилищно образование да започва от годината, в която децата навършват 5 години.
Народните представители гласуваха на първо четене Законопроект за изпълнение на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване. С него се въвежда императивна забрана за извършване на всякакъв вид дейности по отношение на касетъчните боеприпаси и противопехотните мини, с изключение на разрешените по силата на Конвенцията за касетъчните боеприпаси и Конвенцията за противопехотните мини. Регламентират се разрешените от конвенциите дейности, а именно - унищожаване, транспортиране, внос, износ или трансфер с цел унищожаване.