Новини

Откриха реконструираната и модернизирана ГПСОВ – Казанлък

Премиерът Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха реконструираната и модернизирана ГПСОВ – Казанлък. Обектът е изпълнен съгласно сключен договор за възлагане на обществена поръчка между община Казанлък в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” и консорциум „Интерпром Каро Витковице Аква Инженеринг” ДЗЗД с водещ партньор „Каро Трейдинг” ООД. Общата стойност на проекта е в размер 17 727 272,00 лв. без ДДС, съответно - 21 272 726,40 лв. с ДДС. Повече по темата четете в следващия брой на в. „Строител”.