Наука

Проф. Димитър Назърски, УАСГ: Подготвяме ръководство за енергийното обновяване на сградите

Невена Картулева Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) подготвя ръководство за изпълнение на дейностите, свързани с енергийното обновяване на сградите. Това каза в интервю за в. „Строител“ проф. д-р инж. Димитър Назърски, член на УС на БАИС. Той уточни, че изданието ще бъде готово и разпечатано в 5 хил. броя в края на октомври. Целта е то да подпомогне реализацията на проектите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Проф. Назърски допълни, че идеята за съставянето на ръководството е съгласувана с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Готовите екземпляри ще бъдат насочени най-вече към общините в качеството им на изпълнители на договорите за саниране, както и към представители на етажната собственост. Изданието обаче е изготвено така, че да бъде полезно за всички участници в процеса - местните власти, проектантите, строителите и живущите в подлежащите на обновяване сгради. „МРРБ ще изпрати на Асоциацията списък с общините, в които има сключени договори за саниране, и към тях ще насочим определен брой от ръководствата. Други са предвидени за министерството, строителните компании, надзорните фирми, КИИП и КАБ. Изданието ще им бъде предоставено безвъзмездно. Целта е да подпомогнем максимално кампанията, така че крайният резултат да бъде на ниво“, обясни проф. Назърски. Ръководството ще съдържа детайлна информация за различните видове изолационни системи. То ще дава конкретни насоки как се изпълняват стените и покривите при въвеждане на мерки за енергийна ефективност и какви са изискванията по отношение на показателите на продуктите за изпълнение на отделните топлоизолационни системи. „В него ще включим и условията за пожарна безопасност, когато се прави допълнително изолиране и се използват горими материали, каквито са пенополистирените“, казва проф. Назърски, като обяснява, че една от мерките предвижда в зоната на прозорците да се поставят ивици от каменна вата, която е негорим материал. Това е необходимо, защото при пожар от прозорците излиза огън с температура на газовете 700 - 800 градуса по Целзий. При температура около 300 градуса по Целзий полистирените достигат газообразно състояние. Това води до взривяване на изолационната система, но и до разпространяване на огъня и разрастване на пожара. Затова според проф. Назърски е изключително важно в рамките на кампанията за националната програма да се обърне и специално внимание на въпросите за пожарната безопасност. Той разказа, че идеята за съставянето на ръководството е възникнала през пролетта, когато Асоциацията организира в УАСГ среща с експерти от общините и МРРБ, на която са били поканени и представители на строителни компании. „Тогава искахме да подпомогнем националната програма с информация за проектирането и изпълнението на топлоизолации. Да съберем необходимите детайли и да опишем технологията на реализация. Фирмите, които произвеждат или търгуват с компоненти на изолационни системи, имат такива ръководства. В началото на юли взехме решение да направим компилация от най-доброто, като съставим ръководство, максимално изчистено от излишни подробности, което да може като квинтесенция да бъде в помощ на инициативата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност“, обясни проф. Назърски. В отговор на въпрос, как се развива изпълнението на националната програма, той уточни, че засега тя е във фазата на проектирането, макар че наскоро в Благоевград беше открит първият завършен блок. По думите му идейни проекти за едропанелните сгради в София са били разработени миналата година. Предстои съставянето на по-конкретни - със системи и продукти, които проектантът е преценил, че ще приложи. Според него през септември работата ще започне масово в общините, в които има сключени договори – София, Бургас, Благоевград. На въпрос, дали обектите ще могат да се завършат в зимни условия, той каза, че до ноември времето няма да е проблем. Твърде високите температури дори не са желателни при изпълнението на някои дейности – като поставянето на тънките мазилки например. Причината е, че когато е топло, водата бързо се изпарява от тях и се напукват. Колкото е по-влажен въздухът, толкова по-благоприятен ефект има. „Единствено замръзването би създало трудности при изпълнение на шпакловки и мазилки и при залепването на плочите. Затова строителите трябва да имат предвид предстоящите отрицателни температури. Но ако няма сняг, може да се работи и през зимата. При едропанелните сгради не трябва да мислим само за стените. Там ни чакат и ремонти на покриви, допълнителна топло- и нова хидроизолация“, допълни проф. Назърски. Според него, ако бригада от 8 - 12 души изпълнява блок с три входа и осем етажа, работата може да бъде извършена в рамките на 2 месеца. По думите му ремонтите не бива да се проточват твърде дълго и защото хората обитават имотите, които подлежат на обновяване. Проф. Назърски подчерта, че МРРБ е разработило документ с изисквания за строително-техническите показатели на продуктите. Той смята, че при надзора на обектите трябва да се следи предимно за влаганите топлоизолационни материали. Едно от задължителните условия е полистирените да са с обем на плътност минимум 15, дори 16 кг на кв. м. Второто е свързано с изпълнението на самата система при условие, че в проекта са предвидени съответните дебелини. В съответствие с измененията в Наредба №7 по отношение на коефициента на топлопреминаване на ограждащите конструкции в съществуващи сгради допълнителният слой от пенополистирени трябва да е между 9 и 10 см. „Ако се вложат материали с по-малки дебелини, не бихме постигнали изискванията за икономия на енергия. А крайната цел на операцията е да намалим нейния разход“, допълва проф. Назърски. На въпрос, дали у нас има продукция на нужните топлоизолационни материали, той отговаря, че в последните години имаме доста производители - в Русе и Самоков, в Казичене, където австрийска фирма има фабрика. „Заводите ни правят значителни количества, които могат да задоволят нашия пазар. Нямаме производители на минерални вати – каменни и стъклени, които засега внасяме“, добави проф. ­Назърски.