Строител

Родопският строител от община Баните

Милен Белчев: Затворихме целия цикъл – от производството на бетонови изделия, асфалт и варови разтвори до изграждане до ключ

Георги Сотиров Основната дейност на фирма „Минерал” ЕООД е строителство, добив на инертни материали, производство на асфалтови смеси, бетонови и вибро­пресовани изделия, варови и бетонови разтвори, както и предоставяне на услуги с транспорт и механизация. Компанията разполага със специализирана вибро­пресовъчна машина, която е единствена в региона. Закупена е преди 4 години чрез конкурс по Оперативна програма „Конкуренто­способност”. В разговора ни Милен Белчев, управител и собственик на „Минерал” ЕООД, пояснява какво „ходене по мъките” е било да се получи финансирането – 70% пари от Европа, а 30% – на фирмата. Машината обаче се оказва много сполучлива инвестиция, производството й е търсено. Проектантите на площади, тротоари, улици и пътища залагат на качеството и видовото и цветово разнообразие, която тя дава. Компанията разполага със седем вида матрици, с които изпълнява разнообразни поръчки. Нямат рекламации. Реализирани са поръчки и извън местните общински проекти. Например цялостното решение на вертикалната планировка на новия многофункционален спортен комплекс на Рудозем е с продукция на „Минерал”. Имат осъществени обекти в общините Ардино, Мадан, Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив, както и на други места, където са проектирали изпълнение с вибропресовани изделия. Новият бетонов възел доминира над хълмистата околност на община Баните. Той е реализиран по проект по „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013” чрез ДФ „Земеделие” по разработка на МИГ „Преспа” - Чепеларе, Баните и Лъки. Съоръжението е уникално за региона, „да ти е драго да го гледаш”, споделя Белчев. Вижда се отдалеч и по организацията на работа. Личи, че се намира в знаещи и можещи ръце. Влязъл е в експлоатация преди месец. Пълна автоматика, компютризирани дейности от началото на процеса до получаването на експедиционната бележка за шофьора на бетоновоза. С други думи – началото е от зададената от клиента марка бетон, през количеството, което той е поръчал, и след 1 минута 1 куб. м е готов - производител­ност­та е 60 куб. м на час. За по-ясно – 480 куб. м бетон е капацитетът на новата придобивка на „Минерал”. Производител е „Техномаш - БИГ” АД – Нова Загора. Досега фирмата също е имала лицензиран бетонов възел, но с много по-малък капацитет. „Само да има поръчки, не се плашим от работа”, категоричен е строителят. Населението на общината вижда работата на „Минерал” и при направата или ремонта на пътища. „Една от основните ни дейности е свързана с улиците, където сме затворили целия цикъл“. Фирмата е относително малка, но се явява на конкурси за обществени поръчки, печели и изпълнява цялата строителна дейност. Не търсят подизпълнители. Имат необходимата техника – багери, фадроми, бетоновози, камиони, асфалтополагаща машина. Правят и чакъл. „Бетонът е наше производство, бордюрите и тротоарните плочи – също. Асфалтът е наш. Останалото се подразбира – кофражисти за подпорните стени, ако има нужда, работници за останалите дейности – канализация, водопровод и прочие”, обяснява Белчев и допълва, че изпълняват и строителство на сгради – от основите до ключ, но този вид дейност в последните години е намаляла. Ние все пак обиколихме общината, спряхме се на една училищна спортна площадка, която изгражда синът му, Николай Белчев, със своята фирма „Минерал инженеринг 2013” ЕООД. Николай Белчев е завършил преди четири години ВСУ „Любен Каравелов”. От една година със семейството му живеят в Баните. Съпругата му арх. Стела Белчева също е възпитаник на ВСУ със специалност „Архитектура”. Работят различни обекти на инженеринг. Правят проекти и после ги строят. Тук, в училищния двор, си личи строителната мая – подреден обект, процесите се изпълняват един след друг по направения предварително график. Работниците не се помайват. Младата фирма – на сина и снахата, доказва своите възможности пред погледите на хората. Не е шега работа на сложния терен - под прозорците на училището, да направиш спортна площадка, да спазваш сроковете и т.н. Да не пропуснем малката подробност, че младото семейство се връща в селото, след като e имало печеливш проектантски бизнес в Пловдив. Белчев се гордее с децата си. Има приемственост. След като той вече 30 години се занимава със строителство, 8 от които е директор на БКС - Баните, няма нищо по-логично да очаква някой от фамилията да продължи традициите. „Навремето, като ти се родеше момче, първата работа на родителите бе да поставят темелите на нова къща. Така започнах градеж на домовете и на двете ми момчета. Слава Богу, успях и за двамата да построя жилища”, допълва бащата. Милен е трети мандат общински съветник. В малката община това е различна отговорност. И като личност, и като строител, и като работодател той е „на светло. Твърди, че независимо коя от политическите партии е управляваща, неговият глас винаги е бил на страната на градивното, на полезното за общината и за хората. Именно гражданите са барометърът на всичко онова, което гласува и върши общинският съвет. Работата му като общински съветник се е отличавала и се отличава с принципност. Както и при ръководенето на „Минерал”. Смята, че бизнесът трябва да произвежда. Не само да купува и препродава. Затова на своите 22 дка работна площадка той има всичко за направата на бетони и асфалт. За лична разтуха над нея е построил водоем, който пълни с вода от реката, за което има 30-годишна концесия – 800 м разстояние за нуждите на различните видове промивки на пясъка и чакъла. Водата непрекъснато се обновява и във водоема има огромни шарани и дребни мренки. Той не е рибар, не ги хваща, а само им се радва - като на всичко наоколо, което е построил по свои идеи, - със сърцето си и с душата си. Дори и сградата, в която разговаряме – на високо, на открито, с голямо барбекю. Винаги е отключено. Уважението между него и хората му е взаимно. Икономиката е стабилна тогава, когато се произвежда, твърди той. Като затвориш цикъла на това, с което си се захванал, и финансовите резултати няма да закъснеят. И когато клиентите коректно се разплащат, разбира се. Това е друга тема, свързана с лоялност, с взаимоотношения с банки и т.н, но „за нас е от особена важност да си получаваме парите според сключените договори. Защото строителният бизнес е преди всичко коректни отношения по цялата верига – от производството на бетони и варов разтвор, на вибропресовани изделия (включително бетонови тухли), на асфалт, после през съответното строителство – на улици и пътища, на площади, тротоари, къщи и общински сгради, до приемането на обектите и разплащането. Всичко трябва да става навреме, в срок, за да не се къса тази верига, за която сме закачени всички ние, които произвеждаме и строим. Не се оплаквам, но имам фактурирани стоки и услуги отпреди три-четири години. За да оцеляваме, вземаме кредити, плащаме лихви, и т.н. Вместо парите да работят за нас, за развитието ни като фирма, ние чакаме, договаряме се за N-ти път. С други думи – стремим се основно да оцеляваме, вместо да се развиваме, което може да стане, ако всички по прословутата верига са коректни“, обобщава строителят.