Новини

11 са отворените оферти за изработването на технически проект на 16 км от път I-8 Калотина - София

11 са отворените оферти за изработването на технически проект за път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път, участък от 32+447,20 до км 48+611,93 и упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството. Това е отсечката от село Петърч до връзката със Северната скоростна тангента. 16-километровият участък ще бъде по изцяло ново трасе. Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на: ·        „Инжконсултпроект“ ООД; ·        „Трафик Холдинг“ ЕООД; ·        „Илия Бурда“ ЕООД; ·        „Алве Консулт“ ЕООД; ·        „Виа План“ ЕООД; ·        „Трансконсулт 22“ ООД; ·        „Пътпроект 2000“ ООД; ·        „Пътпроект“ ЕООД; ·        Консорциум „Мости“, с участници: „Мости България“ ЕООД и „Мости Катовице“ Сп.зо.о – Полша; ·        „Рутекс“ ООД; ·        „Ежис- ППМ“ ДЗЗД, в което са: „Ежис България“ ЕАД; „Ежис Интернасионал“ АД и „Проджект Планининг енд Мениджмънт“ ООД. Техническият проект е необходимо да бъде съобразен с изготвения и приет през 2012 г. идеен проект за модернизация на съществуващото трасе на път I-8 Калотина - Софийски околовръстен път от км 32+447.20 до км 48+329.77. В него са съгласувани основните технически параметри на новото трасе – надлъжен профил, габарити, тип на големите съоръжения, местоположение и тип на пътните възли, напречни връзки и пресичания и т. н. В идейния проект е предвидено изграждането на пътен възел „Костинброд“, който ще осъществява връзката на път I-8 Калотина – София с път II-81 София – проход Петрохан – Берковица.