Новини

Търсят проектант за възстановяване на Западен парк

Столичната община обяви обществена поръчка за проект и авторски надзор за обект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“. Стойността на процедурата е 60 хил. лв. без ДДС. Участниците трябва да са изпълнили през последните три години поне три проекта, сходни с обявения от администрацията на София търг. Изборът ще е по критерий „най-ниска цена“. Офертите ще се отварят на 10. 00 ч. на 15 октомври т.г. Поръчката трябва да се реализира за срок от четири месеца. Целта е проектантите да представят визия за обновяване на Западния парк, като създадат подходящи условия за отдих и релакс в градината. Те трябва да внесат предложения за възстановяване на стари атракциони и изграждането на нови.