Новини

Ще проверят напредъка при изграждането на обходния път на Монтана

На 8 септември инж. Дончо Атанасов - член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, ще провери напредъка в строителството на обходния път на гр. Монтана. Проектът „Път I-1 (Е79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512,20“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Общата дължина на участъка е 12,452 км. Трасето на обходния път на гр. Монтана е по маршрута на общоевропейски транспортен коридор №ІV. Отсечката започва от километър 102+060 в землището на с. Долна Вереница, където се отделя от съществуващия път I-1 (Е79), обхожда гр. Монтана от северната му страна, пресича пътя за гр. Арчар (път III-112), преминава през съществуващия пътен възел за гр. Лом, пресича р. Огоста, и достига до км 114+512.20, където отново се включва в съществуващия път І-1 (Е 79) за гр. Враца. Обходът е с параметрите на скоростен път – с по две ленти на движение в двете посоки. На обекта има 4 пътни възела, 11 големи съоръжения – мост над река Огоста, 7 подлеза, 2 надлез и железопътен надлез и т. н. Изпълнител на строително-монтажните работи е Обединение „Обход Монтана”, в което участват: „Трейс Груп Холд” АД, гр. София и „Пи Ес Ай“ АД, гр. Стара Загора. Строителният надзор осъществява Обединение „ЕН АР – ИНФРАМ - 2”, в което са: „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД - гр. Хасково и „ИНФРАМ” АД - гр. Прага. За журналистите:  Сборният пункт за инспекцията утре – 8 септември, е в 9,30 ч. при новия пътен възел при километър 102+720 край село Долна Вереница.  За журналистите от Монтана е осигурен транспорт (микробус с надпис ТРЕЙС), който ще тръгне в 9 ч. от паркинга при сградата на Областната администрация в Монтана.