Новини

Министър Василева ще открие официално новата пречиствателна станция на Костинброд

На 8 септември 2015 г. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие новата пречиствателна станция за отпадъчни води на Костинброд. С това приключват дейностите по „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, а общата стойност на инвестицията е над 97 млн. лв. По проекта е изградена и въведена в експлоатация нова пречиствателна станция за отпадъчни води, към която са свързани над 10 000 жители. Доизградени и модернизирани са канализационната и водопреносна мрежи на Костинброд, с което е подобрено качеството на ВиК услугите за жителите на града. Церемонията е от 14 ч. на площадката на Пречиствателната станция за отпадъчни води в Костинброд.