Новини

Големите съоръжения на обходния път на Монтана са готови на 97%

На финален етап са големите съоръжения на обходния път на Монтана. Изпълнението им е на 97%. Проектът „Път I-1 (Е79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512,20“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Общата дължина на участъка е 12,452 км. Инж. Дончо Атанасов - член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", провери напредъка в строителните работи. Екипът на изпълнителя работи с пълна мобилизация, за да приключи предвидените дейности до края на октомври - началото на ноември. На обекта са ангажирани над 120 души, 51 строителни машини и 65 товарни автомобила. Ежедневно се полагат по 1000 тона асфалт, подчерта изпълнителният директор на "Трейс Груп Холд" инж. Боян Делчев. Трасето на обходния път на гр. Монтана започва от километър 102+060 в землището на с. Долна Вереница, където се отделя от съществуващия път I-1 (Е79), обхожда гр. Монтана от северната му страна, пресича пътя за гр. Арчар (път III-112), преминава през съществуващия пътен възел за гр. Лом, преминава над р. Огоста и достига до км 114+512.20, където отново се включва в съществуващия път І-1 (Е 79) за гр. Враца. Обходът е с параметрите на скоростен път – с по две ленти на движение в двете посоки. На обекта има 4 пътни възела, 11 големи съоръжения – мост над река Огоста, 7 подлеза, 2 надлеза, и надлез над ж. п. линията Бойчиновци – Монтана - Берковица, каза инж. Иван Досев - началник на отдел в АПИ. Четирите пътни възела са при: ·        102-ри километър – осигурява връзката на трафика от центъра на Монтана към посока Видин; ·        108-ми километър – при пресичането на път III-112 по направлението Монтана – Арчар – Видин. Чрез него ще се осъществява безпрепятственото преминаване над път Е79; ·        110-ти километър – при пресичането на Е79 с път II-81, осигуряващ връзката на Монтана с Лом; ·        113-ти километър – при това съоръжение трафикът ще се влива в Е79, както и в направленията за центъра на Монтана и за с. Николово. Изпълнител на строително-монтажните работи е Обединение „Обход Монтана”, в което участват: „Трейс Груп Холд” АД, гр. София и „Пи Ес Ай“ АД, гр. Стара Загора. Стойността на договора е 46 572 618,11 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява Обединение „ЕН АР – ИНФРАМ - 2”, в което са: „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД - гр. Хасково и „ИНФРАМ” АД - гр. Прага. Техният договор е за 1 512 000 лв. с ДДС. Обходният път на Монтана е по маршрута на общоевропейски транспортен коридор №ІV и е отсечка от участъка Видин – Ботевград. По път Е79 се осъществяват транспортните връзки между три европейски държави – Румъния, България и Гърция. С пускането на втория мост над р. Дунав при Видин - Калафат се увеличи транзитният трафик в Северозападна България, като направлението се използва все по-интензивно като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия. В момента транзитно пътуващите от и за Видин и Румъния преминават в близост до квартал „Младост 2“ на Монтана. С изнасянето на движението извън областния град ще се повиши пътната безопасност и опазването на околната среда чрез намаляване нивата на шум и вредни емисии.