Новини

Заместник-министър Деница Николова: Синергията ще бъде ключовата дума през новия програмен период.

Синергията ще бъде ключовата дума през новия програмен период, заяви по време на дискусията „Деветте пътя към еврофондовете: Региони в растеж“ заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя обърна внимание, че градовете, които ще бъдат финансирани от Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ имат предоставени бюджети. За всеки град могат да бъдат финансирани определени проекти, като до 40 % от средствата могат да бъдат инвестирани в мерки за енергийна ефективност, до 30 % за градска среда, а поне по 5% от предвидените за всеки от тях средства трябва да бъдат насочени в сферата на образователната и социалната инфраструктура. Заместник-министърът подчерта новата роля на междинни звена, която ще имат общините през новия програмен период. До 31 май 2016 година те трябва да определят и оценят своите проектни предложения, които да предоставят за финално одобрение в Управляващия орган на програмата. До тогава те трябва да предоставят поне 50% от ресурса като проектни предложения, които да гарантират постигането на заложените цели по програмата цели за 2018 г., в противен случай 5% от ресурса на ОПРР ще бъде загубен, предупреди Николова. За 28-те малки града по програмата са предвидени 207 млн. лв., които те ще инвестират в мерки за енергийна ефективност, съобщи заместник-министърът. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 май 2016 г., като всеки град трябва да подаде проекти за поне 50% от ресурса. Новата програма „Региони в растеж“ поставя фокус върху енергийната ефективност и подкрепя Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и общата стойност на ресурса, който ще бъде инвестиран за тази цел, е над 650 млн. лв., подчерта заместник-министърът. Тя информира, че до края на тази година ще бъдат обявени възможностите за кандидатстване на професионалните гимназии, Агенция „Пътна инфраструктура“, регионална образователна инфраструктура, както и за висшите учебни заведения. През 2016 години ще останат за изпълнение мерките за здравна и социална инфраструктура, каза още Деница Николова. Ефектът от финансовите инструменти ще бъде мултиплициран през новия програмен период, заяви заместник-министърът. Възможностите за реализация на проекти са много и може да се кандидатства за финансиране с проекти за нисколихвено кредитиране, които ще носят възвръщаемост за дълъг период от време, обясни тя. Около 370 млн. ще бъдат инвестициите за финансов инженеринг по новата ОПРР, като близо 100 млн.лв. от тях са определени за подкрепа на проекти за развитие на туризма. Като нов момент в програмата тя определи и възможността финансиране от нея да получат църкви и манастири, което досега не е било възможно. Заместник-министърът подчерта, че критично през първия програмен период е било преодоляването на Закона за обществените поръчки – времето за провеждане на процедури, липса на екипи, недостатъчен контрол в процеса на строителството, недостатъчно доброто проектиране и липсата на проектна готовност. През новия период ключови ще бъдат научените уроци, каза още тя. Постарахме се да оптимизираме процесите от гледна точка на възможности за кандидатстване, възможности за структуриране на екипи, обучения на квалифицирани експерти, въвеждане на електронно кандидатстване, управление и документооборот, каза в заключение тя.