Новини

Василева откри пречиствателната станция за отпадъчни води в Костинброд

Изграждането на изцяло нова пречиствателна станция и обхващането на цялата канализация на града е сложен и тежък, но мащабен проект, който изисква много добра организация, експертиза и професионализъм, посочи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Едва ли някога община Костинброд би могла да задели за такъв кратък период от време толкова голям финансов ресурс – 97 млн. лв. Затова е важно, че с евросредства  по ОПОС се подпомага реализацията на такива значими проекти. С това се постига опазване на река Блато, възможности за развитие на икономиката и земеделието, за осигуряването на здравословната среда, в която да живеят гражданите, каза Василева на церемонията по отриването на съоръженията. С осъществяването на интегрирания проект за изграждането на ПСОВ и модернизирането на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях, са реконструирани 41 км водопроводна мрежа, повече от 43 км е дължината на новоизградената и рехабилитирана канализационна мрежа в Костинброд. Към новата пречиствателна станция за отпадъчни води са свързани повече от 10 000 жители. „Освен това постигнахме удълбочаване на реката и укрепване на бреговете, с което се борим с явления като ерозията на бреговете и рисковете от наводненията“, каза Василева. От ОП „Околна среда 2007-2013“ близо 2,5 млрд. лв. и още толкова до 2020 г. – това са средства за ВиК инфраструктурата в големите градове и населените места, които осигуряват опазването на природата, здравословна среда за живеене и са предпоставка за привличането на инвестиции, каза още Ивелина Василева. По-рано през деня премиерът Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите участваха в откриването на пречиствателната станция за питейна вода в с. Бързия, община Берковица, финансирана по Програмата за развитие на селските райони. Там Василева обяви, че чрез Предприятието за управление на дейностите по опазването на околната среда (ПУДООС) са осигурени 220 хил. лв., с които ще се изгради нова водопроводна мрежа по три улици в град Берковица.