Новини

Интегритетът на НП „Пирин“ ще бъде запазен

По повод постъпили запитвания от медии за среща на българска делегация с директора на Центъра за световно наследство към ЮНЕСКО Кишор Рао, МОСВ съобщава, че негови представители не са присъствали на въпросната среща, на която е обсъждан проектът на нов план за управление на НП „Пирин“. Съгласно разпоредбите на Конституцията на Република България и Закона за защитените територии, международните договори имат предимство пред националното законодателство, и плановете за управление на защитените територии задължително се съобразяват с тях. В тази връзка  МОСВ заявява категорична позиция, че ще продължава да се придържа към решенията на Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО, като осигури запазването на интегритета на НП „Пирин“ като обект на световното наследство.