Новини

Правителството одобри допълнителни разходи за подобряване на общинска инфраструктура и оградата по границата

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет и трансфери към общини в общ размер 7,438 млн. лева. По бюджета на община Момчилград са предвидени 1 млн. лв. за извършване на допълнителни видове строително-монтажни работи за въвеждане в експлоатация на обекти по проект а за подобряване на центровете за спорт и свободно време в общината. На община Бургас са предоставени 1 млн. лв. за доизграждане на надлез над товарната жп гара с пътен възел на ул. „Одрин“ и ул. „Крайезерна“ – основен транспортно-комуникационен пътен възел в национален мащаб. Общините Медковец, Ковачевци, Куклен и Долна баня получават допълнително 938 хил. лева за реализирането на проекти, свързани с ремонт и подобряване на общинската улична, пътна и социална инфраструктура. По бюджета на Министерския съвет са разчетени 4,5 млн. лв. за разплащането на неотложни разходи на областните администрации, в т.ч. за разходи за проектиране, авторски надзор и инвеститорски контрол за изграждане на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница. Средствата се предоставят по бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет.