Новини

Днес министър Ивайло Московски ще даде старт на Речна информационна система в българската част на река Дунав

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще даде официален старт на речната информационна система – БУЛРИС. Събитието ще се състои от 14:00 часа пред сградата на Речния информационен център в гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 20 А. Внедряването на речната информационна система е част от дейностите по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”. Общата стойност на проекта е над 37 млн. лева, а неговото съфинансиране е осигурено от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. по приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”. На събитието се очаква да присъства и премиерът Бойко Борисов.