Новини

Откриха водния цикъл и новата ПСОВ на Кърджали

Kardjali В Кърджали официално беше открит водния цикъл на града, част от който е и новоизградената Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). На церемонията присъстваха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът инж. Хасан Азис, областният управител Илия Илиев, кметовете на общините от региона, както и представители на строителните консорциуми ДЗЗД „Обединение ПСОВ АРДА – 2013“ и ДЗЗД „Обединение АРХИДОС – 2013“. Общата стойност на „Интегриран воден проект на Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа“ е 69 590 828, 94 лв. От тях 45 051 693, 90 лв. са осигурени от Кохезионния фонд, 11 262 923, 47 лв. са от национално финансиране, 1 741 689, 20 лв. са местно финансиране от община Кърджали, а 11 543 522, 37 лв. са от други източници. Основните специфични цели на този проект са свързани с прекратяване изливането на отпадъчни води в р. Арда, както и подобряване качеството на повърхностните и подземните такива, а и на околната среда като цяло. Всичко това е постигнато чрез изграждане на канализационна мрежа и съвременни средства за третиране на отпадъчните води. Построената ПСОВ Кърджали е завършващият момент от мащабните подобрения по пътя на водата в рамките на проекта за водния цикъл на града. Пречиствателната станция е проектирана в съответствие със стандартите, заложени в Директивата на Европейския съюз и българското законодателство, за пречистване на отпадъчните води, преди изпускането им във водните течения и басейни. Изпълнението на обекта включва проектиране, строителство, монтаж на оборудване и обучение на експлоатационния персонал, последван от 12 месеца тестови период за съобщаване и отстраняване на евентуалните дефекти.  Повече по темата четете във в. „Строител“.