Новини

Следим водните пътища с нова речна информационна система

11938191_10153167348249021_1558528223_n „Системата БУЛРИС вече е активна и работи. По поречието на р. Дунав са разположени 23 съоръжения за видео наблюдение, телекомуникация и сигнализация. Всичко това спомага за управлението на корабния трафик. На практика благодарение на този проект затваряме целия процес на наблюдение, който обхваща речните и морските коридори на страната. През миналия месец успяхме да пуснем бреговите кули в Бургас и Варна. България вече удовлетворява всички изисквания на ЕК.“ Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, който заедно с премиера Бойко Борисов даде старт на речната информационна система БУЛРИС в Русе. На събитието присъстваха още генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” Ангел Забуртов, кметът Пламен Стоилов и представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013”. Общата стойност на проекта е над 37 млн. лв., а неговото съфинансиране е осигурено от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013”. Изпълнението на БУЛРИС се разделя на няколко етапа. Първият включва създаването на речната информационна система и изграждането на телекомуникационна инфраструктура, която преминава през 16 точки – от с. Флорентин, Видинско, до Силистра, разположени по протежението на р. Дунав. Втората фаза, която приключи със старта на БУЛРИС, бе свързана с разширяването на обхвата на речната информационна система. Дейностите по нея бяха разделени на три лота. Първият включи изграждането на речноинформационен център в Русе. Изпълнението бе извършено от „Консорциум Дунав” с участници „Крис Груп” ЕООД, „ВТ Инженеринг” ООД и БСА ООД. Стойността на договора е 5 986 752 лв. без ДДС. Вторият лот 2 по етап 2 включи подобряване на интеграцията между съществуващите подсистеми, допълнителна автоматизация, както и нова функционалност за наблюдение и контрол чрез камери и радари. Договорът с изпълнителя – Консорциум БУЛРИС 2, е подписан на 12 ноември 2013 г. В него влизат „Транзас Марин Интернешънъл АБ” – Швеция, „Транзас Медитерейниън САС” – Франция, и българската „Телелинк”. Обединението изпълни възложените му дейности за 9 494 000 лв. без ДДС.