Новини

Банкя се цели нависоко със започването на Втория етап на Пешеходната зона

В близко бъдеще промяната, която започна в центъра на Банкя, ще обхване нови територии от централната част на курортния град. Това става възможно, след като публично кметът  Рангел Марков в присъствието на секретаря Силвия Бонева, заместник-кметовете  Николай Димитров и Пламен Симеонов, общинския съветник Анна Стойкова, общински служители и граждани подписа договора с фирма „СТРЕЗА“ ЕООД за „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, включително водна каскада, фонтани и паркинги, гр. Банкя – Втори етап“. Проектът е на стойност 1 037 893 лв,  а срокът на реализация е четири месеца. Очаква се напролет Банкя да се представи в новия си блясък. След подписването на договора кметът Рангел Марков изтъкна, че стратегията за развитието на Пешеходната зона и целия център на Банкя бе начертана още през 2012 година, когато той възложи на арх. Иво Владимиров да  изработи идейния проект за комплексно решение на визията на центъра на града. След обществено обсъждане, на което се чуха мненията на различни групи хора, идейният проект  се превърна в основа на завършения вече Първи етап от Пешеходната зона и сега напълно закономерно, чрез преминаване към Втория етап, се работи за едно устойчиво развитие на курортния град. Без атрактивен център, даващ  възможност за разходки в красива среда, адаптирана за  социални контакти, културни изяви и търговска дейност, е немислимо едно бъдещо развитие на Банкя  като притегателна балнеоложка дестинация. Вторият етап отново е проектиран от арх. Иво Владимиров, който като кореняк банчанин е доловил и се стреми да предаде духа на населеното място и неговата специфика. Два фонтана - пред Военно-инвалидния дом и пред хотел „Париж“, и водна каскада в градинката на ул. „Кирил и Методий“, ще освежават визията на града и ще правят асоциации с основното богатство на Банкя – водата. Ще се оформят нови паркоместа, така необходими за нарасналия брой гости, които още след Първия етап на реконструкцията на парк „Ротонда“ и Пешеходната зона, вече намират повече основания да посещават Банкя, оценявайки настъпилите промени в нея. Поизостанала през годините в развитието си, Банкя в последно време се променя и с това дава заявка природните й дадености, сравними с Карлови Вари, Виши и Баден-Баден  да не са единственото, което да дава това сродство, а Банкя да намери като градска среда своето уникално място и различимост. В този смисъл е и амбицията на кмета Рангел Марков и екипа му да превърнат Банкя в престижен национален и международен курорт.