Новини

Министър Ивелина Василева приветства Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020

Изключително интензивен е процесът по приключването на проекти по ОПОС 2007-2013 г., което носи удовлетворение след трудностите, препятствията и предизвикателствата. На този етап резултатите са обозрими, ефектът е видим и можем да си пожелаем през новия програмен период това да бъде надградено. С тези думи министърът на околната среда и водите приветства участниците във Втория комитет на ОПОС 2014-2020. След официалното одобрение на програмата тя заработи активно, бяха обявени първите две покани за проектни предложения, отправени към общините и МРРБ, на стойност 159 млн. лв. По време на двудневната среща на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 в Бургас ще бъдат обсъждани останалите 4 процедури, чието обявяване предстои. По тях могат да бъдат договорени над 342 млн. лв. „Очакваме до края на годината да обявим покани на стойност над 1 млрд. лв. и се радвам, че ще може да се осигури плавния преход между стария и новия програмен период“, каза министър Василева. Тя пожела успех на форума и увери, че със съвместни усилия и партньорство ще се гарантира успешното управление на програмата. В първия ден от работата си членовете на Комитета одобриха Стратегически план за техническа помощ  на ОПОС 2014-2020 и Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедури на директно предоставяне чрез бюджетна линия по приоритетна Ос 6 „Техническа помощ“ на ОПОС 2014-2020 г. Одобрени бяха Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедури: „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла“ и „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“. Предстои да се обсъдят критериите за фазиране на рисковите проекти.