Новини

Теменужка Петкова: Задължително условие за енергийна сигурност е диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ

„Задължително условие за гарантиране на енергийната сигурност е диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред участниците в конференцията „Сигурността в Югоизточна Европа – новата геополитическа динамика“, представяйки приоритетите в работата на правителството за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. По думите на енергийния министър увеличаването на собствения добив, заедно с изграждането на междусистемните връзки със съседните държави са основните фактори за намаляване на енергийната зависимост на страната. Петкова припомни, че в момента тече конкурсът за проучване на блоковете „Силистар“ и „Терес“ в дълбоко Черно море, а догодина предстои първият проучвателен сондаж в блок „Хан Аспарух“, за който бе сключен договор през 2012 г. Българското правителство работи активно и за междусистемната свързаност със съседните държави, каза още министър Петкова. По нейните думи, акцент в тази дейност е изграждането на интерконектора връзка с Гърция, която трябва да осигури диверсификация не само на маршрутите, а и на източниците за доставка на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа. Въпреки нестабилната политическа обстановка в Гърция, която отлага подписването на окончателно инвестиционно решение по проекта, правителството се надява това да се случи в максимално кратки срокове след сформирането на новия гръцки кабинет. „С възможността за реверсивни доставки междусистемата връзка България-Румъния  е реален фактор за гарантиране на енергийната сигурност“, посочи министър Петкова. Технически трудности да бъде изграден двукилометров участък под река Дунав до момента забавяше пуска на тръбата. На 15 септември предстои „Булгартрансгаз“ да обяви нова обществена поръчка за избор на изпълнител на тази част, след като предишният се отказа. Напредва развитието и на проекта за газова връзка със Сърбия, стана ясно още от думите на енергийния министър. Очаква се през есента да приключи изработването на техническия проект, преди да започне реалното изграждане на тръбата. Междусистемната връзка Турция – България е определена от ЕК като един от българските газови проекти от общ интерес. Така стана възможно предпроектното проучване да бъде финансирано със 190 хил. евро по линия на Механизма за свързване на Европа. Проучването, което трябва да даде отговор на въпросите относно избора на трасе, оценка на разходите, предварителна оценка на въздействието върху околната среда и други, ще приключи в началото на следващата година. „За нас е изключително важно, че три проекта с българско участие са сред седемте приоритетни проекта в Плана за действие към Меморандума за разбирателство за общ подход за справяне с предизвикателствата за диверсификация и сигурност на доставките на природен газ“, посочи още Петкова пред участниците в конференцията. Това са междусистемните газови връзки с Гърция и Сърбия, както и рехабилитацията и разширението на българската национална газопреносна мрежа. По нейните думи, тези проекти гарантират диверсификацията на енергийните доставки и засилват енергийната сигурност. Министър Петкова представи пред участниците в конференцията и концепцията на българското правителство за изграждане на газов хъб на територията на страната. По нейните думи, основните предпоставки за това са стратегическото географско положение на страната, изключително добре развитата газопреносна мрежа с дължина около 2000 км, както и фактът, че 80% от компресорните станции в региона се намират на българска територия. „Това е ясен знак, че е налице възможност България да се превърне в незаобиколим фактор на газовата карта на Европа“, каза в заключение енергийният министър.