Новини

Столичната община обяви поръчка за запазване на античното й наследство

Столичната община обяви обществена поръчка за запазване на античното й наследство. Общата й стойност е малко над 1 791 510 лв. Тя е разделена на три обособени позиции. Кандидатите могат да участват за една или за всички оси на търга. Първата включва експониране и социализация на Триъгълна кула на Сердика. Индикативната й стойност е 475 183 лв. Обектът датира от времето на император Юстиниан и е част от укрепителната система на античното селище. Възможността за разгръщане на пълния му потенциал ще допринесе за утвърждаване на столицата като град за културно-исторически туризъм. Втората обособена ос включва базиликата "Св. София". Тя е определяна от експертите като втората по възраст сграда в града като през своя дълъг живот е пострадала значително от неизвестен брой земетресения. С цел опазването й като обект с изключителна културна стойност е необходимо да бъдат извършени интервенции чрез пилотни конструкции. За целта са отделени 369 043 лв. Последната позиция е за реставрация, консервация, експониране и благоустрояване на Археологическия парк „Западна порта на Сердика". Обектът притежава изключително висока културна стойност и историческа значимост. Като важен елемент от структурата на Сердика, експонирането му в съвременната селищна тъкан има същностно значение за представянето на античния пласт в неговата пълнота. Западната порта притежава значителен потенциал да бъде част от културен туристически маршрут за презентиране на античното наследство на Европа. Индикативната стойност на дейностите е 947 283 лв. Офертите се подават до 17. 30 ч на 12 октомври т.г. Изборът на изпълнители ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта“. За първата обособена позиция техническата оценка включва организация и изпълнение на проектирането, и предложение за изпълнение на строителството. Тя има тежест 50 т., а финансовата оценка – 50 т. За останалите две оси условията са техническата оценка, съдържаща само предложение за изпълнение на строителството – 50 т., и финансовата оценка - 50 т.