Новини

Изграждат нова детска градина в „Младост 4“

Столичната община обяви обществена поръчка за изграждане на обединено детско заведение за 10 групи, в жк „Младост-4“. Индикативната й стойност е 3 185 762 лв. без ДДС. Строителството трябва да бъде изпълнено за 365 дни. Изборът ще е по критерий „икономически オンライン カジノ най-изгодна оферта“. Техническото предложение има тежест 40 т., срокът за изпълнение и елементите на ценообразуването по 10 т. Цената носи 40 т. Офертите се подават до 17. 00 ч. на 5 октомври т.г.