Новини

Публикуваха за обществено обсъждане годишната програма на ОПОС за 2016 г.

Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. публикува проект на планираните процедури за 2016 г. Становища по проекта може да се изпращат до 5 октомври 2015 г. на електронна поща programming@moew.government.bg. Програмата можете да я видите тук https://ope.moew.government.bg/bg/pages/indikativna-godishna-rabotna-programa-opos-2014-2020/107#1. В нея са отделени средства за подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК, за подготовка на РПИП за водоснабдяване и канализация за територията на Столичната община, за изпълнение на ранни ВиК проекти, за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации. Очаквайте подробности.