Новини

Откриват завода за механично-биологично третиране в с.Яна в понеделник

В понеделник ще се проведе официалната церемония по откриването на завода за механично-биологично третиране в с.Яна, район “Кремиковци” по проект  № DIR-592113-1-9 за "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и заем от Европейска инвестиционна банка. Проектът има за цел изграждането на съвременна система за управление на битовите отпадъци на Столична община, като постига изискванията на законодателството на ЕС в областта на управлението на битови отпадъци. Проектът е в съответствие с Директива 2008/98/EC на Европейския съвет и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за отпадъците. Бенефициент е Столична община, като общата стойност на проекта е 345 997 368,34 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 291 537 381, 06 лв. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”. В официалното откриване ще вземат участие Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова, Министър-председателят Бойко Борисов, Заместник- председателят на ЕК и комисар по бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева,  Ръководителят на ГД „Околна среда“ на ЕК Джордж Кремлис,  Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка  г-н Ласло Бараняй, Зам. -кметът на СО – г-жа Мария Бояджийска и други официални лица гости.