Новини

Среден осигурителен доход за страната за месец юли е 715,57 лв.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2015 г. е 715,57 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2014 г. до 31.07.2015 г. е 707,39 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2015 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.