Новини

„Контрол инженеринг“ АД е избран за консултант и строителен надзор на проекта за изграждане на интерконектора „България-Сърбия“

Министерството на енергетиката и фирма „Контрол инженеринг“ АД сключиха договор за проектиране, авторски надзор и консултантски дейности по проекта за изграждане на междусистемна газова връзка “България-Сърбия“. Договорът, който е на стойност 174 800 лв., предвижда консултантът да упражнява строителен надзор на изграждането на интерконектора в българския участък, както и да извършва оценка за съответствие на техническия и работния проект със заложените параметри. „Контрол инженеринг“ АД е задължена също да изготви окончателен доклад и технически паспорт на строежа на междусистемната газова връзка. Дължината в българския участък на газопровода “България-Сърбия” е 61,6 км., а годишният му капацитет е проектиран за пренос на около 3,5 милиарда куб. метра природен газ. Проектът се финансира с 49 млн. евро от оперативна програма „Конкурентоспособност“. Очаква се изграждането на трасето да създаде най-малко 2500 нови работни места – както при самото строителство, така и в сферата на производство на  газови уреди и компоненти за газови системи. Изграждането на междусистемната газова връзка “България–Сърбия” е в съответствие с приоритетите на българското правителство и на Европейския съюз за подобряване свързаността на газопреносните системи между страните. Ускореното изграждане на интерконекторите със съседните държави ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на енергийни суровини не само за България, а и за целия регион на Централна и Югоизточна Европа. Това е в съответствие и с принципите на Европейския енергиен съюз за намаляване на енергийната зависимост и засилване на енергийната сигурност на държавите-членки. Проектът за междусистемна газова връзка “България–Сърбия” е един от трите проекта с българско участие, който е сред седемте приоритетни проекта в Плана за действие към Меморандума за разбирателство за общ подход за справяне с предизвикателствата за диверсификация и сигурност на доставките на природен газ. Документът бе подписан през м. юли в Дубровник.