Новини

Предложение: Кандидат-членовете на КЗК да декларират имуществото си

Кандидатите за членове на Комисията за защита на конкуренцията да подават декларация, в която да оповестяват имущественото и имотното си състояние. Предложението, което е на Българския институт за правни инициативи (БИПИ), е било изпратено днес до парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм. В сряда, 16 септември Комисията по икономическа политика трябва да обсъди и приеме проект за правилата, по които кандидатите за председател, зам.-председател и членове на КЗК ще бъдат избирани. Петгодишният мандат на настоящия седем-членен състав на комисията изтича след седмица – на 23 септември. Подаването на подобна декларация е установена институционална добра практика, пише в писмото на БИПИ, което напомня, че подобни данни се изискват от кандидатите за административни ръководители на съдилищата пред Висшия съдебен съвет. Организацията подчертава, че е важно Народното събрание да създаде както публичност и прозрачност, така и конкурентна среда по време на изборната процедура. „Извършването на задълбочена проверка на нравствените и професионални качества на кандидатите изисква Комисията да отправи питане до релевантни институции, например Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, за становище относно съществуващи или висящи производства или проверки срещу някого от кандидатите, които да служат на народните представители за вземане на решения на база на проверима информация”, се твърди в предложението. Отхвърлянето на съмненията за качествата на кандидатите и предварителното им проучване би придало на избраното ръководство на комисията допълнителна легитимност.