Новини

Публикуваха за обществено обсъждане проекта за работна програма на „ОПРР 2014 – 2020“ за 2016 г.

Публикуваха за обществено обсъждане проекта за работна програма на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ за 2016 г. Документът можете да намерите на сайта на в. „Строител“ и във форума на изданието. Коментари по него могат да се подават на oprd@mrrb.government. В него са предвидени 163, 502 млн. лв. за регионална здравна инфраструктура. Директен бенефициент ще е Министерството на здравеопазването. Средствата ще са за подпомагане на спешните отделения в областните многопрофилни болници да развият капацитет за оказване на спешна медицинска помощ. Ще се финансира строителство, реконструкция, оборудване и обзавеждане на Центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали. Предвидени са пари и за други дейности. По „ОПРР 2014 – 2020“ ще се осигурят средства за подкрепа на деинституционализацията на социалните услуги за деца и възрастни. Бенефициенти са общините и Министерството на здравеопазването, което ще отговаря за домовете за медико-социални грижи. Парите ще са над 99,468 млн. лв. По програмата догодина ще се финансира и развитие на туристическите атракции. За 98, 53 млн.лв. ще кандидатстват Министерството на културата, общините, институции на вероизповеданията и техните местни поделения и други. Очаквайте подробности в следващия брой на в. „Строител“.