Новини

Днес депутатите от икономическата комисия ще дискутират новия ЗОП

Днес депутатите от парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм ще обсъждат проекта за нов Закон за обществените поръчки. Той бе внесен от Министерския съвет на 12 август. В него се транспонират европейските директиви, свързани с търговете. Същевременно народните представители в комисията ще дискутират какви да са процедурните правила за избор на нов състав на Комисията за защита на конкуренцията. Те ще обсъдят процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател,заместник-председател и членове на КЗК, за представяне и и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в ресорната комисия и процедура за избор от Народното събрание. Мандатът на сегашната комисия изтича тази година.