Новини

Приета е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри българската позиция за участие в извънредното заседание на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз, което ще се проведе на 18 септември 2015г. в Брюксел. На заседанието ще бъде подготвена позицията на ЕС за конференцията на ООН по изменението на климата, която ще се състои в Париж между 30 ноември и 11 декември. Съветът ще приеме заключения, отразяващи позицията му за преговорите. В Париж се очаква да бъде прието ново глобално споразумение относно климата. Целта му е да се намалят емисиите във всички държави до ниво, което ще поддържа глобалното затопляне под 2°С. Кабинетът одобри и българската позиция за неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, което ще се състои на 24 - 25 септември 2015 г. в Люксембург. Министрите на здравеопазването ще проведат дискусия за подпомагане на хората, живеещи с деменция. За България приемането на стратегия на ниво ЕС ще позволи фокусиране върху проблемите на хората с деменции, ще улесни обмена на добри практики и ще осигури основа за разработването на национални стратегии за превенция, ранна диагностика и лечение на пациенти с деменция. В рамките на работния обяд делегатите ще обсъдят въпросите, свързани с възможностите за допълване на информацията върху етикета на храните относно съдържанието на трансмастните киселини и въвеждането на процентно ограничение на съдържанието им. България счита, че законодателните инициативи на ЕС могат да обхванат онези мерки и решения, които имат за цел опазване на общественото здраве, без да ограничават възможностите на държавите-членки да приемат допълнителни мерки на национално ниво. По време на срещата министрите ще проведат дискусии и относно Директивата за трансгранично здравно обслужване, както и Здравеопазването и Европейския семестър. България е сред държавите-членки, които провеждат реформи, целящи повишена ефективност в здравеопазването въз основа на препоръките, получени в рамките на Европейския семестър.