Новини

В НДК и Резиденция Бояна ще се провеждат събитията, организирани по време на българското председателство на Съвета на ЕС

Кабинетът прие предложенията, направени от работната група към министъра на регионалното развитие и благоустройството, за определяне на обекти за провеждане на събития, които трябва да се организират по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Според предложенията на работната група следва да бъде дадено предпочитание на сградата на Национален дворец на културата, която покрива критериите за провеждане на различните категории събития и със съответната хотелска и транспортна инфраструктура и на Резиденция Бояна - като комплексен конферентен център с хотелска и ресторантьорска част, подходящ за повечето събития на председателството и преимущество от гледна точка на сигурността. Планира се на територията на страната да се проведат между 150-200 събития (заседания, срещи, семинари, конференции и други мероприятия), които ще бъдат част от цялостната политическа и/или експертна програма на българското председателство. Предвижда се до края на 2015 г. заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика и министърът на регионалното развитие и благоустройството да представят детайлна финансова обосновка за необходимите средства за финансиране на дейностите, свързани с ремонт и преустройство на обектите и прогнозна стойност.